шаблоны wordpress.

Презентація сьомого тому Ольги Кобилянської на виставці “Читай.ua” у Києві

30 серпня в Українському домі у Києві на традиційний книжковій виставці до Дня знань «Читай. UA» відбулася презентація сьомого тому із найповнішого на сьогодні зібрання творів Ольги Кобилянської  в 10-ти томах. Презентоване видання здійснюється завдяки фінансовій підтримці Українського культурного фонду.

DSC_0906-min

Голова редакційної колегії професор Володимир Антофійчук, який презентував книгу, відзначив, що зібрання творів Ольги Кобилянської в десяти томах порівняно з найосновнішими попередніми виданнями поповнено й розширено творами, які раніше не входили до багатотомників письменниці, а також тими, що взагалі не публікувалися.

До презентованого сьомого тому увійшли повісті «Через кладку» та «За ситуаціями». Зазначені повісті видатної письменниці органічно вписуються в низку її творів, присвячених темі з життя інтелігенції, зокрема долі жінки та її емансипації («Гортенза, або Нарис з життя однієї дівчини», «Доля чи воля», «Картина з життя Буковини», «Вона вийшла заміж», «Людина», «Царівна», «Ніоба»). Ці повісті відзначаються автобіографічністю, інтригуючим розгортанням сюжету, постановкою актуальних проблем з національного буття українського народу, що, безумовно, привабить сучасного читача і принесе йому естетичну насолоду.

Володимир Антофійчук розповів про джерела, за якими обидва твори оприлюднено, а також підкреслив, що при публікації повістей збережено особливості художньої мови письменниці, її лексику й синтаксис, при цьому дотримано сучасних норм пунктуації. Твори супроводжуються історико-літературним коментарем, подано відомості про дату написання, історію виникнення творчого задуму та його реалізацію, оцінку творів тогочасною критикою, наявність автографа, першодруку і пізніші передруки, переклади іншими мовами. Видання супроводжується поясненнями малозрозумілих і рідковживаних слів, а також фотографіями з того періоду життя письменниці, коли було написано ці твори.

Укладачі презентованого тому, обравши основним принципом побудови нового видання жанрово-хронологічний, здійснили кропітку науково-дослідницьку роботу, яка полягає в порівнянні автографів творів із текстами першодруків і пізніших основних передруків, історико-літературному коментарі, з’ясуванні відомостей про історію виникнення творчого задуму та його реалізацію, в аналізі оцінки творів тогочасною критикою тощо.

Видання викликало неабиякий інтерес у присутніх, які взяли активну участь в обговоренні. На презентації виступили доктор філологічних наук, академік НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту літератури Микола Сулима, завідувач відділу рукописних фондів і технології Інституту літератури Сергій Гальченко,  доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Сергій Лучканин, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу освітніх технологій та популяризації українознавства Науково-дослідного інституту українознавства Світлана Бойко, письменники Софія Майданська та Василь Фольварочний. Виступаючі відзначили унікальність, новизну та цінність презентованого видання, які полягають не лише в якнайповнішому опублікуванні спадщини Ольги Кобилянської – тексти творів  подано за першодруками, рукописами та авторитетними прижиттєвими публікаціями, здійсненими самою письменницею або за її безпосередньою участю.

DSC_0884-min DSC_0891-min DSC_0903-min DSC_0904-min

Print Friendly, PDF & Email