Вітаємо ювіляра!

Сьогодні відзначає козацький 55-літній ювілей кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Василь Васильович Костик.

Василь Васильович народився 7 лютого 1967 року в селі Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області. 1991 року закінчив філологічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Роком пізніше розпочалася його науково-викладацька діяльність на рідному факультеті. 2001 року Костик В.В. захистив у Львівському національному університеті імені Івана Франка кандидатську дисертацію на тему „Весняно-обрядовий фольклор Буковини”, 2006 року отримав вчене звання доцента.

Нині Костик В.В. викладає на філологічному факультеті низку нормативних курсів, серед яких „Український фольклор”, „Історія української літератури 20 – 30-х років ХХ ст.”, „Сучасний літературний процес на Буковині”, керує фольклорною практикою студентів, написанням магістерських та курсових робіт.

Основним вектором наукових зацікавлень В. В. Костика є український фольклор, в дослідженні якого він досяг вагомих успіхів. Учений входить до когорти провідних фольклористів України, видав низку важливих наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

  1. Український словесний і музичний фольклор: Методичні вказівки до практичних занять. Чернівці: ЧНУ, 2001. 16 с.
  2. Костик В. В. Григорій Дем’ян і Буковина. Народознавчі зошити. 2009. № 1-2. С. 17-18.
  3. Костик В. Іван Ребошапка про українську народну прозу. Omagin profesoruli Ioan Reboşapcă la 80 de ani. Bacureşti, 2015. C. 73 – 82.
  4. Костик В. Романець Олекса Стратонович. Українська фольклористична енциклопедія : У 2-х т. Т.2: М-Я / Упоряд., наук. ред. д. ф. н., проф. М. Дмитренко / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. К. : Сталь, 2020. С. 341-342.
  5. Ластівка К. Відірвані листки / Упорядкування, примітки В. Костика, Л. Костик; вступна стаття В. Костика. Чернівці, 2018. 144 с.
  6. Ірина Вільде (1907-1982): Бібліографічний покажчик / Автори-укладачі В. Костик, Н. Маковій. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. 160 с.
  7. Євгенія Ярошинська (1868-1904): Бібліографічний покажчик / Автори-укладачі В. Костик, Л. Костик, В. Бабич. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. 108 с.

Колектив кафедри української літератури
щиро вітає Василя Васильовича із ювілеєм!
Зичимо Вам міцного козацького здоров’я,
родинного затишку, поваги та вдячності від людей!
З роси й води Вам на многая і благая літа!


Print Friendly, PDF & Email
Опубліковано у Новини. Додати до закладок постійне посилання.